header_ommetropol

Välkommen till Metropol - Där företag och människor möts
----

Metropol ligger mitt i det expansiva Campusområdet i direkt anslutning till Mittuniversitetet.

Metropol erbjuder en attraktiv miljö, hög service, modern teknik och ständig puls. Huset är byggt 1986 och har därför en modern och flexibel planlösning. Interiört genomgick huset en stor förvandling våren 2002. I Metropol finns ett 60-tal olika företag från nystartade enmansföretag till stora internationella koncerner.

Besöksadress: Universitetsallén 32

Välkommen till Metropol
----